Vitajte

Vitajte na stránkach venovaných pilotným projektom digitalizácie múzeí na Slovensku.
Projekty prebiehali v rokoch 2008 a 2009 s cieľom overiť efektívnosť technológií vizualizácie 3D múzejných predmetov.
Ich výstupom sú zobrazenia:

  • Múzeum židovskej kultúry - pracoviská múzea sa nachádzajú v budove SNM-MŽK na Židovskej ulici č. 17 v Bratislave. Činnosť múzea je zameraná na vývin duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku. (Zdroj: snm.sk)
  • Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň - je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejiny a vývoj detskej hračky, ako aj dejiny regiónu, v ktorom sa múzeum nachádza. (Zdroj: snm.sk)

Pre zobrazenie digitálnych panorám patriacich jednotlivým zbierkovým predmetom, kliknite na obrázok príslušného múzea.

  • Múzeum židovskej kultúry
  • Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek